Sizi Arayalım

Açıldığı günden bu yana kusursuz hizmet anlayışıyla yıldızlar üstü bir tatil deneyimi sunan Afytos Otelleri, kendini büyük bir ekibin parçası olarak gören sorumluluk sahibi uzman kadrosuyla güçlenmeye devam ediyor.

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz. Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik-kişisel-profesyonel olarak gelişme imkânı buluruz.

 

Bunun için; 

 • Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dâhil olduğu bir ortak yönetim anlayışını benimseriz,
 • Eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkânı sunarız,
 • Problemlerin dinlenmesi ve çözümüne olanak tanırız,
 • İş performansının sürekli izlenmesi ve profesyonel kariyer planlama imkânı sunarız,
 • Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz,
 • Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız,
 • Çalışanlarımıza güvende olduklarını hissettirir, kişisel bilgilerini koruruz,
 • Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız,
 • Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın yararlanmasını sağlarız.

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunun için; Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkı sunacak imkânlar yaratırız, Çocuk istismarı hakkında bilgi ediniriz, Riskli veya şüphe uyandıran durumları öncelikle otel yönetimine bildiririz. 

Burada çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

Bunun için;

• Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyumlu olarak faaliyet göstermek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
• Ofislerimizde kullanılan kağıtları geri dönüşüme kazandırıyoruz, dijital dönüşüm ile kullanılan elektronik ortamlar sayesinde ise gereksiz kağıt tüketimini engellemeye çalışıyoruz.
• Her türlü kirliliğe sebep olabilecek ve çevreye zarar verebilecek kazaları önlemeye çalışırız,
• Atıklarımızı kaynağında, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz, bu yaklaşımla daha fazla atığın geri dönüşüm şansına sahip olacağını, doğaya zarar vermeden yok edilebileceğini biliriz, atık miktarını azaltmayı hedefleriz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız, bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız,
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer ve bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız,
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız,
• Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın çevre koruma politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapar, bu felsefenin bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışırız.

Bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir, ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı koymaya çalışırız.

Bunun için;

Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz,
Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz,
Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar, görüş, etnik köken, inanç, vb. ayrımcılığına izin vermeyiz,
Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız,
Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz,
Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız,
Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız,

Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek verir, (dini mekânlar, kültürel mekânlar, doğal zenginlikler v.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.

Yeniliklerden haberdar olun

Size özel fırsatlar ve indirimler için e-posta adresinizi bırakın